Céljaink

Szövetségünk olyan nonprofit és közhasznú civil szervezet, amely a következő célok szerint tevékenykedik:

Euroatlanti integráció elősegítése a területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. Határmenti és nemzetközi civil kapcsolataink erősítése, bővítése – Európát átívelő, civil kapcsolati háló létrehozása.

Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat és a Szakmai Segítségnyújtó Hálózat szervezése, népszerűsítése.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, mely során akkreditált felnőttképzést folytató intézményt működtetünk, illetve idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamokat szervezünk, nyelvgyakorló klubok működtetünk. Lehetőséget adunk a kiemelkedő képességek kibontakoztatásra. Életmódformáló, önfejlesztő programokat, személyiségfejlesztő programokat, tréningeket szervezünk, hogy segítséget nyújtsunk az önmegvalósításnak.

A nonprofit szektor erősítése. Csakis a civilek és a civil szervezetek összefogásával érhető el.

Ehhez mi az alábbi irányelvek elérését tűztük ki célul:

 • A civil szervezetek közötti párbeszéd erősítése – kerekasztal beszélgetések, fórumok által
 • Civil közösségek érdekvédelme, érdekérvényesítésének segítése
 • A non-profit szférában történő foglalkoztatás erősítése
 • Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
 • Mert fontosnak tartjuk, hogy az embereknek joguk és lehetőségük legyen az egészséges és természetes életmódra. Az egészséges táplálkozás népszerűsítése programok segítségével.
 • Kulturális tevékenység. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Kulturális örökség megóvása. Eszperantó Alkalmazási Közgyűjtemény létrehozása. A söjtöri nemzetközi és regionális EK Kapcsolatközpont épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése.
 • Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők, férfiak és a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése, a nyelvek egyenjogúságának elősegítése, és a magyar nyelv megóvása érdekében.
 • Fogyasztóvédelem. Működő irodánk segíteni próbál az embereknek, hogy a sokszor kiszolgáltatottnak helyzetben érdekeik és jogaik ne csorbuljanak.
 • Természetvédelem és Környezetvédelem. Hisszük és valljuk, hogy a természeti környezetünk megóvása nem lehet előrébbvaló rövid távú, önös érdekeknél. Célunk annak elérése, hogy az emberek megértsék, hogy az utánunk következő generációknak is JOGA LESZ a tiszta, egészséges és épp környezethez!
 • Szociális tevékenység. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek.
 • Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Az egészséges életmódhoz a táplálkozási szokásokon és káros szenvedélyektől menteségen túl, hozzá tartozik a test megfelelő karbantartása is. Ehhez nyújtunk segítséget, különböző sportolási lehetőségek biztosításával.
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
 • A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

A feladataink, céljaink elérése érdekében:

 1. A lakosságot mindennapi, közhasznú információkkal látjuk el.
 2. Anyagi és erkölcsi eszközökkel támogatjuk a közhasznú rendezvényeket, programokat.
 3. Adományszervező tevékenységet folytatunk.
 4. Kiállításokat, rendezvényeket szervezünk, írásos anyagokat, egyéb információhordozókat és a szövetség céljai érdekében egyéb termékféleségeket adunk ki és árusítunk.
 5. Céljainknak megfelelő, főként nonprofit szolgáltatásokat alakítunk ki.
 6. A céljaink megvalósítása érdekében pályázatokkal fordulunk a meghirdető szervezetekhez.
 7. Vállalkozási tevékenységet folytatunk vagy vállalkozásban részt veszünk alapvető céljaink és feladataink minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása érdekében. A vállalkozási tevékenység eredményét visszaforgatjuk alapcéljainkra.
 8. Kapcsolatot építünk ki, együttműködünk más civil, önkormányzati és gazdálkodó szervezetekkel helyi, országos és nemzetközi szinten.

Jogállásunk szerint kiemelten közhasznú társaságként működünk. Civil szervezetként alapvető célunk és stratégiánk, hogy a civilek – mint személyek és mint más szervezetek – számára segítséget nyújtsunk az élet lehető legszélesebb skáláján.

Fontos tudni, hogy munkánk közhasznúsága az állami közfeladatok hiányosságait hivatott pótolni, illetve lehetőségeinkhez képest azt minőségileg feljavítani. Arra törekszünk, hogy a demokrácia nyújtotta szabadságjogok és lehetőségek minden állampolgár számára egyenlően igénybe vehetővé váljanak.