Közgyűlési meghívó soron kívüli közgyűlésre

0

Category : Meghívó

Meghívó a Humán Európa Szövetség soron kívüli Közgyűlésére!

Helyszín: 8900. Zalaegerszeg, Rákóczi út 4-8.
Időpont:   2013. december 03. (kedd) 14. 00 óra.

Napirendi pontok:

  1. A közgyűléssel kapcsolatos tisztségviselők megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő)
  2. A napirendi pontok megszavazása
  3. Telephely módosítások
  4. Alapszabály módosítás
  5. Pályázatok megbeszélése
  6. Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 4-8. 2013. december 03. (kedd)  14.30 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!
Amennyiben a napirendi pontokkal, illetve az egyesület működésével kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, úgy azokat a közgyűlést megelőzően, írásban a hesz1989@gmail.com e-mail címre kérjük, hogy eljuttatni szíveskedjen.

Zalaegerszeg, 2013. november 18.

                      Hegedüs Erzsébet elnök

Közgyűlési meghívó letöltés

Comments are closed.