Meghívó a Humán Európa Szövetség Tisztújító és soron kívüli Közgyűlésére!

Meghívó a Humán Európa Szövetség Tisztújító és soron kívüli Közgyűlésére! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Category : Közhasznú szervezetek

Helyszín: 8900. Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.fsz.4.
Időpont: 2014. szeptember 10. (szerda) 16. 00 óra.
Napirendi pontok:
1. A közgyűléssel kapcsolatos tisztségviselők megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő)
2. A napirendi pontok megszavazása
3. Tisztújítás
4. Söjtör Deák u. 2 sz. ingatlan eladása tartozások miatt (tartozások rendezése)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.fsz.4. szeptember 10. 16.30 órakor kerül megtartásra.
A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

Amennyiben a napirendi pontokkal, illetve az egyesület működésével kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, úgy azokat a közgyűlést megelőzően, írásban a hesz1989@gmail.com e-mail címre kérjük, hogy eljuttatni szíveskedjen.
Zalaegerszeg, 2014. augusztus 28.
Hegedüs Erzsébet elnök

2012-től kettős könyvvitelt kell vezetni a közhasznú szervezeteknek

0

Category : Közhasznú szervezetek

A december 5-én elfogadott “Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” című törvénytervezet több lényeges változást hoz a civil szervezetek életébe. Ezek közül talán az alábbi a legfontosabb. VI. fejezet 10. A könyvvezetés  nyilvántartási szabályai 27. § (1) A civil szervezetnek az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani. (2) A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.